سبد خرید | فروشگاه اینترنتی کتونی استور - فروشگاه تخصصی خرید کتونی

برگه سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

محصولاتی که شاید نیاز داشته باشید

+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سفید
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سبزآبیسبز-لجنیقهوه-ایخردلیسبز-فسفریبنفشنارنجیزردآبیطوسیقرمزآبی-نارنجی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سفید
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سفید
۴۵,۶۰۰ تومان
موجودی:سبز-لجنیقهوه-ایزردآبیسبزبنفش
۳۵,۰۰۰ تومان
موجودی:مشکیسفیدسرمه-ایزردصورتیطوسی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:مشکی
۴۶,۶۵۰ تومان
موجودی:سفیدخاکستریطوسیذغال-سنگیمشکیسرمه-ای
۴۰,۰۰۰ تومان
موجودی:مشکی-سفیدسفید-مشکیطوسی-سفیدسفید-قرمزسبزآبی-سفیدنارنجی-سفیدآبی-سفیدسفید-سبززرد-سفیدصورتی-سفید
۴۰,۰۰۰ تومان
موجودی:ارغوانیزردآبیسبز-فسفریسفیدطوسیبنفشنارنجیسبز-لجنیمشکی
۵۴,۵۰۰ تومان
موجودی:مشکی
۵۸,۷۵۰ تومان
موجودی:قرمزسبزآبیزردخردلیقهوه-اینارنجیسبز-لجنیآبیسبز-فسفریبنفشطوسیآبی-کاربنی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:شیریخاکستریسرمه-ایسفیدمشکیطوسی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:طوسیشیریمشکیسرمه-ایخاکستریسفید
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سرمه-ایذغال-سنگیطوسی-پررنگمشکیسفیدطوسی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سفیدسرمه-ایمشکیسبز
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:شیری
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:مشکی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:مشکیشیریسفیدسبزسرمه-ای
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:شیریسرمه-ایمشکیخاکستریسبز
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سفید
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سبز
۳۴۹,۰۰۰ تومان
موجودی:زردآبیصورتی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سبزسفیدآبیزردبنفشمشکیقرمز
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:
۱۵,۰۰۰ تومان
موجودی:بنفشنارنجیسبزصورتی
۲۰,۰۰۰ تومان
موجودی:آبی-آسمانیسرمه-ایزردسفیدقرمزمشکی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:مشکی, mediumآبی, large
۱۰,۰۰۰ تومان
موجودی:سرمه-ایآبیسفیدمشکیسبزخاکستریصورتیسبز-پررنگ
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:زردصورتی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:مشکیسبز-یشمی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:صورتیشیریسرمه-ایخاکستری
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سفیدسربی
۲۰,۰۰۰ تومان
موجودی:نارنجینیلیآبی-کمرنگزردسبز-آوکادوشفقیصورتیفیروزه-ای-تیرهسبز-لجنیسرخابی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:خاکستریقرمزسبزسفیدمشکی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:سرمه-ایصورتیآبی-کمرنگآبیسفیدمشکی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجودی:سفیدنارنجی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:مشکیکرم
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:قرمزکرمصورتی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:ذغال-سنگیخاکستری-تیرهخاکستریسفیدسرمه-ایمشکی
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:خاکستریخاکستری-تیرهذغال-سنگیسرمه-ای
+
ناموجود
در انبار موجود نمی باشد
موجودی:سرمه-ایسفیدخاکستری-تیره
instagram youtube twitter pinterest aparat

شبکه های اجتماعی

کتونی استور
شرایط ثبت و ارسال سفارشات
در روزهای پایانی سال

کتونی استوری عزیز

با عنایت به فرارسیدن روزهای پایانی سال و اهمیت دریافت به موقع سفارش توسط شما عزیزان و مطابق هماهنگی به عمل آمده با شرکت های حمل ، شرایط ارسال سفارشات به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 

تاریخ ارسال سفارش

تاریخ و ساعت ثبت سفارش

مقصد سفارش

26/12/1402

تا ساعت 24 مورخ 25/12/1402

تهران

06/01/1403

از 26/12/1402 تا ساعت 24 مورخ 05/01/1403

24/12/1403

تا ساعت 24 مورخ 23/12/1402

شهرستان ها (به جز مشهد)

06/01/1403

از 24/12/1402 تا ساعت 24 مورخ 05/01/1403

اولین روز کاری بعد از ثبت سفارش

مشهد

 

 

 

به سادگی ، متفاوت باش :)

با سپاس / کتونی استور

شرایط مرجوعی سفارش

مشتریان عزیز : 

شما می توانید بعد از دریافت سفارش و تصمیم به مرجوعی به هر دلیل و تنها در صورت عدم استفاده از محصول (نهایتا تا 48 ساعت پس از دریافت سفارش)  به آسانی سفارش خود را عودت نمایید .

ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید . سپس گزینه درخواست مرجوعی را انتخاب کنید. در صفحه مذکور کلیه مراحل مرجوعی سفارش توضیح داده شده است . می بایست مطابق الگوی ارائه شده عمل نمایید . 

تنها شرط برگشت ، استفاده نشدن از محصول مورد نظر می باشد.