فروشگاه | فروشگاه اینترنتی کتونی استور - فروشگاه تخصصی خرید کتونی

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودی:3xl, مشکیl, خاکستریxl, خاکستری2xl, خاکستری3xl, خاکستریl, طوسی2xl, مشکیxl, طوسی3xl, طوسیl, سبزxl, سبز2xl, سبز3xl, سبز2xl, طوسیxl, مشکیl, مشکی
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:5xl, مشکیm, مشکیl, مشکیxl, مشکی2xl, مشکی3xl, مشکی4xl, مشکی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودی:l, مشکیxl, مشکی2xl, مشکیl, سفیدxl, سفید2xl, سفید3xl, سفیدl, سبزxl, سبز2xl, سبز3xl, سبزl, طوسیxl, طوسی2xl, طوسی3xl, طوسیl, خاکستریxl, خاکستری2xl, خاکستری3xl, خاکستری3xl, مشکی
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:4144424345
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:xl, صورتیl, صورتی3xl, سبز2xl, سبزxl, سبزl, سبز3xl, خاکستری2xl, خاکستریxl, خاکستریl, خاکستری3xl, مشکی2xl, مشکیxl, مشکیl, مشکی3xl, سفید2xl, سفیدxl, سفیدl, سفید2xl, صورتی3xl, صورتی
۸۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:l, سبز3xl, مشکی2xl, مشکیxl, مشکیl, مشکی3xl, سفید2xl, سفیدxl, سفیدl, سفیدxl, سبز2xl, سبز3xl, سبزl, صورتی3xl, بنفش2xl, بنفشxl, بنفشl, بنفش3xl, صورتی2xl, صورتیxl, صورتی
۸۲۰,۰۰۰ تومان
موجودی:l, سفیدxl, سفید2xl, سفید3xl, سفیدl, سبزxl, سبز3xl, مشکی2xl, سبزl, صورتیxl, صورتی2xl, صورتی3xl, صورتیl, صورتی-پررنگxl, صورتی-پررنگ3xl, سبز2xl, مشکیxl, مشکیl, مشکی2xl, صورتی-پررنگ3xl, صورتی-پررنگ
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:2xl, سرمه-ایxl, سرمه-ایl, سرمه-ایm, سرمه-ای2xl, آبیxl, آبیl, آبیm, آبی2xl, بنفشxl, بنفشl, بنفشm, بنفش2xl, طوسیxl, طوسیl, طوسیm, طوسیm, مشکی2xl, مشکیxl, مشکیl, مشکی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:xl, سبزl, سبز2xl, سبز3xl, سبزxl, سفید3xl, آبی2xl, آبیxl, آبیl, آبی3xl, کرم2xl, کرمxl, کرمl, کرم3xl, سفید2xl, سفیدl, سفید
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:2xl, نارنجیxl, نارنجیl, نارنجیm, نارنجیs, نارنجی2xl, مشکیxl, مشکیl, مشکیm, مشکیs, مشکی
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجودی:39403837-½374142434445
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجودی:l, مشکیxl, مشکی3xl, مشکیxl, سرمه-ای2xl, سرمه-ای3xl, سرمه-ایl, سبزxl, سبز2xl, سبز3xl, سبزl, خاکستریl, سرمه-ایxl, خاکستری2xl, خاکستری
instagram youtube twitter pinterest aparat

شبکه های اجتماعی

کتونی استور
شرایط ثبت و ارسال سفارشات
در روزهای پایانی سال

کتونی استوری عزیز

با عنایت به فرارسیدن روزهای پایانی سال و اهمیت دریافت به موقع سفارش توسط شما عزیزان و مطابق هماهنگی به عمل آمده با شرکت های حمل ، شرایط ارسال سفارشات به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 

تاریخ ارسال سفارش

تاریخ و ساعت ثبت سفارش

مقصد سفارش

26/12/1402

تا ساعت 24 مورخ 25/12/1402

تهران

06/01/1403

از 26/12/1402 تا ساعت 24 مورخ 05/01/1403

24/12/1403

تا ساعت 24 مورخ 23/12/1402

شهرستان ها (به جز مشهد)

06/01/1403

از 24/12/1402 تا ساعت 24 مورخ 05/01/1403

اولین روز کاری بعد از ثبت سفارش

مشهد

 

 

 

به سادگی ، متفاوت باش :)

با سپاس / کتونی استور

فرم زیر رو تکمیل کن بعد نیت کن و فالت رو با هدیه از ما بگیر ...

شرایط مرجوعی سفارش

مشتریان عزیز : 

شما می توانید بعد از دریافت سفارش و تصمیم به مرجوعی به هر دلیل و تنها در صورت عدم استفاده از محصول (نهایتا تا 48 ساعت پس از دریافت سفارش)  به آسانی سفارش خود را عودت نمایید .

ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید . سپس گزینه درخواست مرجوعی را انتخاب کنید. در صفحه مذکور کلیه مراحل مرجوعی سفارش توضیح داده شده است . می بایست مطابق الگوی ارائه شده عمل نمایید . 

تنها شرط برگشت ، استفاده نشدن از محصول مورد نظر می باشد.